Lagunen agerar

Vi har vidtagit åtgärder med anledning av Corona

Bästa gäst,

Du som är vår gäst på Lagunen kommer i huvudsak i husvagn, husbil eller hyr en stuga eller
rum av Lagunen.

Vi tänker att du som kommer med ditt eget boende till 100% kan kontrollera din närmiljö
och därmed känna dig lika trygg på Lagunen som du gör hemma.

Du som hyr en stuga av oss har en helt egen avgränsad yta med altan och mycket luft runt
dig, och den största delen av alla campingupplevelser sker utomhus – vilket i sig är en stor
trygghet. Frisk luft mår alla bra av.

Men för att för att minimera riskerna att smittan sprids och för att säkerställa en trevlig och
trygg vistelse på Lagunen har vi vidtagit följande åtgärder.

 

Gemensamhetsbyggnader och servicehus

• Vi har på ett kraftfullt sätt förstärkt och förbättrat våra städrutiner
• På alla toaletter finns det behållare för desinficering och rengöring
• Utöver den vanliga städningen desinficerar vi alla ytor vid varje städtillfälle
• Vi desinficerar handtag, knoppar, spolknappar, strömbrytare, osv.
– Kort sagt alla ställen där man håller eller trycker
• Tvål finns i alla våra servicehus så att du kan tvätta dina händer ofta

Stugor & rum

• Efter varje besök har vi infört nya städrutiner
• Vi desinficerar handtag, knoppar, spolknappar, strömbrytare, osv.
– Kort sagt alla ställen där man håller eller trycker
• Toaletten desinficeras och görs kliniskt ren
• Tvål finns i alla stugor och rum, så att du kan tvätta dina händer ofta